Home » Uudised » Klubi üldkoosolek 2021

Klubi üldkoosolek 2021

Seoses kehtiva eriolukorraga otsustas Klubi juhatus korraldada 2021. a üldkoosoleku virtuaalselt. Klubi liikmetele saadetakse e-mail koos vajaliku üldkoosoleku protokolli projektiga, KEK majandusaruanne 2020, revisjonikomisjoni aruanne. Hääletamine toimub vormi täitmisega. Vastav e-mail saadetakse 05.09.2021.

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Kokkuvõte eelmisest hooajast
  2. 2020. a majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande ning jooksva majandusaasta eelarve kinnitamine.
  3. 91st INTERNATIONAL F.I.C.C. RALLY 29.07-07.08.2022. a Moskvas – osalemine

Vastavalt Klubi põhikirjale on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle viiendiku (> 20%) Klubi liikmetest ehk vähemalt 128 liiget!