Home » Uudised » Klubi küsitluse tulemused

Klubi küsitluse tulemused

Klubi juhatus korraldas küsitluse kokkutulekute kohta. Küsitlus oli jagatud kolmeks osaks:

  1. Valgevene kokkutulek Minskis
  2. 2018. a prioriteedid
  3. Kokkutuleku tegevused ja hinnangud

Eeskätt soovime tänada kõiki, kes leidsid aega vastata küsimustele. Küsitlus oli saadetud ainult Klubi liikmetele, vastuse saatsid 35% liikmetest. Tänu vastanutele saame edaspidi korraldada üritusi kindlasti paremini – võttes arvesse olulised hinnangud saame tõsta kokkutulekute kvaliteeti.

Kuidas tekkis küsitluse idee.

Arvatavasti iga väliürituse puhul vähemalt 60% edust tagab päikeseline soe ja kuiv ilm, mis paraku Valgevene kokkutulekul sel aastal puudus. Samas peame tunnistama, et organisatoorne osa oli Valgevene poolelt vilets ja paljud osavõtjad olid pettunud. Seetõttu tekkiski mõte korjata kokku osalejate arvamused, et mõelda ja pakkuda järgmiseks aastaks programmi ning korraldust, mis tagaks käesoleva aastaga võrreldava osaluse.

Vastajate hinnang Valgevene kokkutuleku kohta (hinnangu skaala: 1-5):

Küsimus Keskmine hinnang  Hinnang Järeldus
1. Programm – laval esinejad

3,82

Kõige rohkem vastajatest ehk 47% andsid 4 punkti.
2. Asukoht

3,57

Kõige rohkem vastajatest ehk 34% andsid 4 punkti.
3. Elekter

2,46

Kõige rohkem vastajatest ehk 31% andsid 2 punkti. Elekter oli ebastabiilne, aga 600 autoga üritustel oli olukord pigem hea. Samas paljud osalejad ei saanud üldse elektrit, kuna paljud haljasalal olnud elektripunktid jäid liiga kaugele.
4. WC

2,09

Kõige rohkem vastajatest ehk 43% andsid 1 punkti. Meie arvates kõige problemaatilisem koht üritusel. Igal juhul ei vastanud kuidagi vajalikule kokkutuleku standardile.
5. Tegevused, kuhu oli kaasatud kokkutulekul osalejad

2,83

Kõige rohkem vastajatest ehk 42% andsid 3 punkti.
6. Ekskursioonid

2,49

Kõige rohkem vastajatest ehk 38% andsid 3 punkti. Oli palju lubatud, räägitud aga tegelikult ei suudetud organiseerida ja informeerida.
7. Ühine laud

4,14

Kõige rohkem vastajatest ehk 45% andsid 5 punkti. Kõige kõrgema hinnangu saanud punkt.
8. Kohapealse osalustasu maksmise protseduur

3,85

Kõige rohkem vastajatest ehk 38% andsid 4 punkti. Meie teada 3 Eesti ekipaaži pole osalustasu maksnud. Probleemiks oli see, et osalustasu ei võeta kohe ekipaaži saabumisel. Pärast on palju jooksmist ja administreerimist.
9. Info jagamine osalejate vahel

3,02

Kõige rohkem vastajatest ehk 43% andsid 2 punkti. Kahjuks ei saanud korraldajate käest infot, mis ja millal hakkab toimuma, mis ekskursioonid ja kuhu jne. Algselt välja antud kavast paljud asjad ei toimunud.


Vastajate arvamus järgmise aasta kevadise kokkutuleku kohta.

Kas oled huvitatud järgmisel aastal Valgevenes kokkutulekul osalemisest?

45% – jah
55% – ei

Seega on arvamused jagatud peaaegu pooleks, kuid suurem osa vastajad siiski ei soovi järgmisel aastal Valgevenesse sõita. Alternatiiviks küsisime rohkem arvamusi ja tulemused on järgmised, kevadel 2018:

18% – Valgevene + Eesti kokkutulek;
14% – kokkutulek ainult Eestis;
0% – kokkutulek ainult Valgevenes;
68% – kokkutulek näiteks Leedus koos Leedu, Soome jt. klubidega.

Siinkohal võib järeldada, et Klubil on ülesanne otsida koos Leedu Klubiga sobiv koht Leedus, et organiseerida koos hooaja avamine, kuhu kutsume ka Klubid Soomest, Lätist, Valgevenest, Tsehhist jm.
Ühtlasi tuleb otsustada, kas ja kui palju Klubi panustab järgmisel aastal Valgevene kokkutulekuks (juhul, kui Valgevene pool midagi organiseerib)?

Mida hindavad/väärtustavad liikmed Klubi poolt organiseeritud üritustel.

Küsimus Keskmine hinnang Hinnang Järeldus
1. Tervituslaud – ühine supp 4,4 Kõige rohkem vastajatest ehk 48% andsid 5 punkti. Oluline tegevus!
2. Õlletoorium (õlu / siider – 1€) 4,1 Kõige rohkem vastajatest ehk 45% andsid 5 punkti. Oluline tegevus!
3. Elav muusika / ansambel 4,6 Kõige rohkem vastajatest ehk 74% andsid 5 punkti. Väga oluline!
4. Õhtujuht 4,5 Kõige rohkem vastajatest ehk 68% andsid 5 punkti. Väga oluline!
5. Ürituse meened, sümboolika 3,8 Kõige rohkem vastajatest ehk 34% andsid 4 punkti. Mitteoluline. Kahjuks tihti ei saa väikese raha eest head ja kvaliteetset meenet.
6. Lastele programm 4,2 Kõige rohkem vastajatest ehk 50% andsid 5 punkti. Väga oluline!
7. Pikk laud oma söökide ja jookidega 3,9 Kõige rohkem vastajatest ehk 38% andsid 5 punkti. Klubi poolt on ettepanek ühendada pikk laud tervituslauaga esimesel päeval.
8. Ekskursioonid, matk/jalutuskäik jne 4,3 Kõige rohkem vastajatest ehk 47% andsid 5 punkti. Oluline tegevus!
9. Ürituse territooriumil toitlustus – baar/kohvik (koht, kus saaks süüa osta) 3,8 Kõige rohkem vastajatest ehk 32% andsid 5 punkti. Keskmine hinnang madal. Mitteoluline, seega tulevikus ei kaasa.
10. Täika 3,9 Kõige rohkem vastajatest ehk 35% andsid 4 punkti. Mitteoluline.

 

Osalustasu suurus:

25€ – 20%;
35€ – 64%;
45€ – 17%.

Seega ürituse/kokkutuleku osalustasu võiks olla 35-40€ – sel juhul, kui osaleb ca 100 ekipaaži, siis eelarve katab õhtujuhi ja ansambli kulud.

Täiendav kokkuvõtte asub siin