Home » Uudised » Klubi Eesti Karavan 2022.a ürituste tagasiside küsitluse kokkuvõte

Klubi Eesti Karavan 2022.a ürituste tagasiside küsitluse kokkuvõte

Klubi Eesti Karavan areneb tänu külastajate tagasisidele, mistõttu korraldasime 2022. a detsembris küsitluse, mille eesmärk oli saada tagasisidet toimunud ürituste kohta ja seeläbi paremini planeerida edasisi tegevusi. Küsitlusele vastas 223 inimest. Alljärgnevalt toome teieni kokkuvõtte tagasiside küsitluse tulemustest.

2022. a oli planeeritud 9 Klubi Eesti Karavan üritust. Kahjuks pidime kalenderplaani muutma maailmas valitseva äreva olukorra tõttu ja toimus 8 kokkutulemist. Üritused viidi läbi Eestimaa eri paigus: Harjumaal, Raplamaal, Läänemaal, Lõuna-Eestis ja Pärnumaal.

Möödunud aasta kalenderplaani koostamise eesmärk oli leida uusi kohti ürituste läbiviimiseks, seetõttu valisime ürituste toimumiskohtadeks Järvamaal asuv Laukataguse Puhkeküla, Otepääl Kuutsemäe Suusakeskuse, Pärnumaal Lepanina territooriumi ja Läänemaal asuva Roosta Puhkeküla. Saime kõigist kohtadest head tagasisidet ja ka õppimiskohti, mida edaspidi kohavalikul arvestada. Lisaks katsetasime täiesti uut ürituse formaati – “Diskoklubi”, mis osalejate poolt soojalt vastu võeti.

Hea meel oli näha, et möödunud aastal külastas üritusi suur hulk karavanihuvilisi. Kõige menukamad üritused olid Karavanide 25.juubelikokkutulek Laukataguse PuhkekülasKaravanide 26.kokkutulek Lepaninas ja Klubi 42.sünnipäev Kuutsemäe Suusakeskuses. Meeldiva üllatusena kogunes oodatust rohkem karavane talvisele aasta esimesele grill-chill stiilis üritusele Pärnumaal Metsaluige Kämpingus.

Mitteosalemise põhjustena toodi enamasti välja aegade mittesobivust. Päris mitmed vastajad nentisid, et on nii värsked Klubi liikmed, et ei ole veel üritustele jõudnud.

Peamine põhjus, miks osaletakse Klubi üritustel, on kohtumine sõprade-tuttavatega. Lisaks vahetatakse kokkusaamistel omavahel karavani ja reisimisega seotud teavet ning nauditakse ürituse programmi. Siinkohal mõned osalejate kommentaarid:

  • “Lihtsalt mõnus olemine heas seltskonnas.”
  • “Meeldivad igasugused retked. Saun, suviti ujumine. Pimedamal ajal kultuuriprogramm. Väga meeldisid enne covidi hullust rahvaste toidud/joogid-degusteerimine.”
  • “Saab aja maha võtta ja argiasjad unustada”
  • “Programmiga üritused meeldivad rohkem kui lihtsalt kokkusaamised. Ühiste tegevuste käigus saab luua uusi tutvusi, suhelda teistega.”
  • “Hea põhjus jälle autoga välja tulla.”
  • “Vinguda saab ju alati, aga aitäh ürituste eest. Nendel, millel osalesime, jäime väga rahule. Kahjuks covid oma töö teinud ja enamatel osaleda ei saanud. Uuel hooajal uue hooga. Jõudu korraldajatele!”

Hinnang 2022.a Klubi Eesti Karavan ürituste kalenderplaanile ja üldisele korraldusele on positiivne. Nurinat oli suurematel üritustel karavanide parkimiskorralduse üle – arvestame seda järgmiste ürituste korraldamisel.

Võrreldes eelnevate aastate üritustega hinnati 2022. a üritused sarnaseks.

Ürituste osalustasu osas jagunesid hääled suures osas kahte leeri:

  • 43% vastanutest sobis osalustasu kuni 85€ 
  • osalustasu 85-100€ on nõus maksma 40% vastanutest

Väiksem osa vastanutest on nõus maksma suurema summa. Osalustasu sobivuses osas on osalejatele oluline asukoht, programm ja esinejad, millest lähtuvalt tehakse otsus osalemise kohta.Suurem osa vastajatest osaleks välisriikides toimuvatel üritustel, eelistatud on lähimad naaberriigid.

Hea meel on näha, et huvi järgmiste Klubi Eesti Karavan ürituste osas on suur ja pea 93% vastanutest plaanivad osa võtta 2023. aasta üritustest.

Aitäh kõigile osalejatele ja tagasiside andjatele! Hindame teie ustavust ning ootame väga kõiki klubiliikmeid ja karavanisõpru järgmistele kokkutulemistele.Lae akud ja kohtume juba peagi 2023. aasta üritustel!

Koostas Liisi Laanemäe